Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Tân Hưng Đông

Xã Tân Hưng Đông
camau-thcstanhungdong@edu.viettel.vn